Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA. // Three days of FILM and TALKS that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

FILM: Kvinnornas strejk fortsätter // The Women’s Strike Continues

Filmen dokumenterar arbetsplatskampen för kvinnliga barnskötare mot bakgrund av Svarta Protesternas mobilisering av kvinnor emot skärpningen av abortlagstiftningen hösten 2016 i Polen. Filmen skapades och producerades av Magda Malinowska, medlem i gräsrotsfackförbundet, Workers Initiative.

The film documents the workplace struggle of women nursery workers set against the backdrop of the Black Protest mobilisation of women against the tightening of the abortion ban in the fall of 2016 in Poland. The film was made by Magda Malinowska, a member of the grassroots worker’s union, the Worker’s Initiative.

Dokumentär/Documentary | 49 min | Regissör/Director: Magda Malinowska