Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA. // Three days of FILM and TALKS that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

SNACK: Den delade arbetsmarknaden // TALK: The divided labour market

Lördagen den 9 november kl 16.30-17.45 i Panora foajé.

Saturday the 9th of November at 16.30-17.45 in Panora lobby.

Skillnaden mellan den som har en fast helttidsanställning och de som väntar vid telefonen för ett arbetspass bara växer. Hur ser skillnaden ut mellan personer vars deltidsveckor i a-kassan är slut och den som känner att heltiden inte fungerar med att vara förälder? För personer som är utlandsfödda och personer födda i Sverige? För personer som täcks av ett kollektivavtal och den som får 20kr/timme?

Samtalet kommer att kretsa kring hur vi kan organisera en ny arbetarrörelse där olika grupper känner att deras verklighet vägs in. Med en ökad solidaritet på den delade arbetsmarknaden ökar även våra möjligheter till att vända mot ett jämlikare samhälle.

The disparity between the person who has a full-time job and those who wait by the phone for a shift simply grows. What is the difference between people whose part-time weeks in the unemployment system are over and those who feel that full-time work does not fit in with being a parent? For people born abroad and those born in Sweden? For people covered by a union agreement and those who get 20 SEK / hour?

The discussion will revolve around how we can organise a new labour movement where different groups feel that their reality is taken into account. With increased solidarity in the shared labor market, our opportunities to turn towards a more equal society are also increasing.

Samtalet kommer simultantolkas mellan engelska och svenska med stöd av Glokala folkhögskolans språkrättvisetolkning.

Vi har även möjlighet att simultantolka detta samtal till somaliska, arabiska och dari/persiska. Om du vill ha tolkning på några av dessa språk maila: [email protected] senast 25e oktober (vi behöver minst två anmälningar för att ett språk ska tolkas). 

This talk will take place with simultaneous interpretation into English and Swedish with support of Glokala folkhögskolans språkrättvisetolkning.

We also have the possibility of simultaneous interpretation into Somali, Arabic and Dari/Persian. If you need interpretation into any of this languages please e-mail: [email protected] latest on 25e of October (we need at least two requests for a language to be interpreted).

Arbetar Filmfestivalen
Läs mer här: Webbsida // Facebook event

Nordic Labour Film Festival
More info here: Webpage // Facebook event