Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA. // Three days of FILM and TALKS that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

SNACK: Lärarna leder strejkvågen // TALK: US teachers take the lead in recent strike wave

Lördagen den 9 november kl 19.30-20.45 i Panora foajé.

Saturday the 9th of November at 19.30-20.45 in Panora lobby.

Den senaste strejkvågen i USA har fångat bilden av en ny generation arbetaraktivister. Mot alla odds har lärare i konservativa, Republikansk-dominerade stater vunnit viktiga segrar och bevisat att arbetarkampen ökar igen. Pensionerade arbetaraktivisten Ellen David Friedman är aktiv i Samlade Valberedningen Gräsrots-lärare (UCORE), ett nätverk för progressiva arbetaraktivister i de amerikanska fackföreningarna för lärare. I det här samtalet kommer hon att förklara de senaste händelserna i sammanhang som förklarar hur strejkerna kom till.

The recent strike wave in the US has captured the imagination of a new generation labor activists. Against all odds teachers in conseravtive, Republican dominated states have won important gains and proved that labour militancy is on the rise again. Retired labour activist Ellen David Friedman is active in United Caucuses of Rank-and-File Educators (UCORE), a network for progressive labour activists in the US teachers unions. In this talk she will put the recent events in contexts explain how the strikes came about.

_____________

På söndagen den 10e kl 13.30-14.50 följs samtalet med en workshop.

_____________

The talk will be followed with a workshop on Sunday the 10th at 13.30 to 14.50.

WORKSHOP: Folklig organisering

WORKSHOP: Grassroots

I den här workshopen kommer ledande arbetaraktivisten Ellen David Friedman att leda ett samtal om uppkomsten av nya organisationsstrategier och taktiker, och återvändandet av “gräsrotsorganisering” i USA.

In this workshop, senior labour activist Ellen David Friedman will lead a talk on the emergence of new organising strategies and tactics, and the return of “rank & file unionism” in the US.