Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA. // Three days of FILM and TALKS that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

What is radical film?

LÖRDAG 9 NOVEMBER

‘Vad kan radikal film vara?
’Om filmens framtid, spanandet efter nya produktionssätt och behovet av en ny filmradikalism. Vi lyssnar på filmskapare med olika erfarenhet och arbetssätt som berättar om sitt arbete och hur de förhåller sig till de frågeställningar vi senare kommer att diskutera. Dagen avslutas med ett panelsamtal och gemensam diskussion kring frågan ‘Vad kan radikal film vara?’, om möjligheter till en ny progressiv filmvåg och hur vi kan hitta alternativa produktionssätt som sätter konstnärlighet och mänsklighet i centrum.

‘What is radical film?
‘A program about the future of film, the search for new production methods and the need for a new film radicalism. We listen to filmmakers with different experiences and working methods that tell us about their work and how they relate to the issues we will discuss later on. The day concludes with a panel and discussion around the question ‘What can radical film be?’, about opportunities for a new progressive film wave and how we can find alternative production methods that put artistic quality and humanity at the center.

SÖNDAG 10 NOVEMBER

‘Hur kan radikala filmskapare organisera sig?
‘Dokumentärfilmare, videoaktivister, akademiker och organisatörer med olika erfarenhet och arbetssätt berättar om sina projekt och sin erfarenhet av organisering. Dagen avslutas med en gemensam diskussion kring frågan ‘Hur kan radikala filmskapare organisera sig?’

‘How to organise the radical film maker?
‘Documentary filmmakers, video activists, academics and organizers with different experiences and working methods tell about their projects and their experience of organizing. The day ends with a joint discussion on the question ‘How can radical filmmakers organise themselves?’

09.30 – 11.00 Radical film work presentation – 15min each
Joshka Wessels (Malmö University), Benj Gerdes (Stockholm Konst Högskola), Talat Bhat, Filmkollektivet Råfilm (Doc – Rocking The Birger Jarl (Story of non EU worker’s Struggle in Sweden)) , Leo Paulestil (Azadi for Nepal), Nazha EL Khalidi (Westren Saharah) and Paula Geraghty (Dublin Labour Film festival & RADICAL FILM NETWORK)

11.00 – 11.15 Pause: 15min

11.15 – 12.00 How to organise the radical filmmaker?
Workshop to organise the radical filmmaker and academics working on radical film research or film making in Nordic.
Radical Film Network (RFN) and other models to discuss, what is the way forward?
Paula Geraghty, Representing RFN. She will be presenting their organisation, work, aim and objective 15-20min followed by open discussion.