Air to Breath

Om en grupp militanta arbetare i Opels bilfabrik i Bochum, Tyskland. Gruppen bildades 1972 med hjälp av revolutionärer från 68-rörelsen. I över 40 år kämpade gruppen för bättre arbetsförhållanden inne i anläggningen. Med tiden gjorde deras oupphörliga aktivitetsnivå arbetarna i Bochum till de mest radikala i hela den tyska metallsektorn: Opel Bochum hade flera vilda strejker och en ihållande och framgångsrik kamp för att minska den dagliga arbetstiden. Deras aktiviteter kulminerade i en sex dagar lång vild strejk 2004. Filmen visas i samarbete med labournet.tv.

Dokumentär | 70 min | Produktionsteam: labournet.tv | 2020 | Språk: tyska | Undertexter: engelska

‘Air To Breathe’ is a film about a group of militant workers inside the Opel car plant in Bochum, Germany. The group was founded in 1972, initially with the help of revolutionaries from the 1968 movement. For over 40 years, the group fought for better working conditions inside the plant. Over time, their incessant rank-and-file activism made the workers in Bochum the most radical in the entire German metal sector: Opel Bochum saw several wildcat strikes, and a persistent and successful fight for the reduction of daily working time. Their activities culminated in a six days wildcat strike in 2004. The film is screened in collaboration with labournet.tv.

Documentary | 70 min | Production team: labournet.tv | 2020 | Language: German | Subtitles: English