Amazon och facket // Organising Amazon

Som de flesta vet är detaljhandels- & logistikjätten Amazon på väg att etablera sig i Sverige. Företaget hyllas ofta som innovativt och nyskapande. Samtidigt är Amazon kanske lika känt för sina antifackliga metoder. Vi har hört berättelser om arbetare som fick kissa i PET-flaskor under arbetet och gravida kvinnor tvingades arbeta i stående ställning i flera timmar, för att nämna två exempel.
Hur är det då att jobba på Amazon? Och inte minst, hur är det att vara fackligt engagerad där? För att ta reda på det pratar vi med två fackliga aktivister med erfarenhet från Amazons anläggningar i Tyskland och Polen. Kanske kan de ge svar på frågan om vad som väntar den svenska fackföreningsrörelsen när Amazon startar upp sin verksamhet här.

Längd: 60 min
Språk: Engelska // Undertexter Svenska
Deltagare: Christian Krähling arbetar på Amazons anläggning i Bad Hersfeld, Tyskland. Han är fackligt aktiv i ver.di, Förenade serviceförbundet. Roman Lupinski är aktiv i IP, arbetarinitiativet, som har en fackklubb på Amazons lager i Poznan, Polen. Frederick Batzler arbetar som arbetsrättsjurist på SAC Syndikalisterna, och är samtalets moderator.

As most people know, the retail and logistics giant Amazon is about to set up shop in Sweden.

The company is often praised for being creative and innovative. At the same time, Amazon is probably just as much associated with anti-union practices. We’ve heard the reports about workers having to pee in bottles and pregnant women who are forced to endure long shifts standing up.
So how is it really to work at Amazon. And more importantly, how is it to be active in a labour union there? To find out, we talk with two union activists with experience from Amazon’s facilities in Poland and Germany. Maybe they can provide answers to the question of what awaits the Swedish labour movement when Amazon launches it’s operations here.

Length: 60 min
Language: English // Subtitles Swedish
Participants: Christian Krähling works at the Amazon facility at Bad Hersfeldt in Germany. He’s an active member of ver.di, the German United Services Trade Union. Roman Lupiniski is an active member of IP, the Workers Initiative, which organizes a union local at the Amazon warehouse at Poznan, Poland. Frederick Batzler works as a labor attorney with the union SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden), and is the moderator of this talk.