Arbetarkamp i sockerindustrin // Workers’ struggle in the sugar sector

Arbetsvillkor i sockerindustrin; såsom låga löner, dåligt boende, bristfälligt tillhandahållande av skyddsutrustning, otillräckligt socialt skydd och brott mot arbetsrätten är uppenbara. I det här samtalet får vi höra om organiseringen för att ändra på situationen.

GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) är en del av den globala kampanjen för sockerarbetares rättigheter. De jobbar i solidaritet med alla arbetare i sockerindustrin globalt. Zimbabwe’s sockerarbetare  är stolta över att vara del av den här kampanjen tills arbetarnas rättigheter vunnits. Om en skadas, skadas alla!

Längd: 45 min
Språk: Engelska
Deltagare: Austin Muswere, biträdande generalsekreterare på GAPWUZ
Samarbete: Afrikagrupperna

In the sugar sector conditions of work; such as low wages, poor accommodation, lack of provision of protective clothing, inadequate social protection and general workers’ rights violations, are evident. In this talk we hear about organising to change this situation.

GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) are part of the global campaign for the rights for sugar workers. They work in solidarity with all workers in the Sugar sector globally. The Zimbabwe Sugarcane farm workers are proud to be part of this campaign until workers’ rights struggles are won. An injury to one is an injury to All!

Duration: ca 45 min
Language: English
Participants: Austin Muswere, Deputy General Secretary of GAPWUZ
Cooperation: Afrikagrupperna