Arbetarmakt

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

30 min samtal // 30 min talk

Arbetarmakt handlar om en mycket stark rörelse i hela Europa, vid 60-talets slut, särskilt i Italien, där de institutionella, ofta “sovjetiska”, stora fackförbundens arbetsmetoder och samarbetsvilja uppåt radikalt ifrågasattes. Spontant bildades “baskommittéer” CUB (Comitati Unitari di Base) ute vid banden i fabrikerna, som direkt på plats och med direktdemokrati formulerade sina konkreta problem och ideologiska utmaningar. Rörelsen ledde till stora förändringar i förhandlingslivet och gav bl a rätten till politiska möten på arbetstid, utan löneavdrag.

Dokumentär | 29 min | Regi: Carl Henrik Svenstedt och Stefania Svenstedt | 1969 | Språk: italienska | Undertexter: svenska

The film follows a movement which was very strong throughout Europe, in the late 1960s, especially in Italy, where the working methods of the institutional, often “Soviet”, large trade unions and upward cooperation were radically questioned. Spontaneously, “base committees” CUB (Comitati Unitari di Base) were formed at the assembly lines in the factories, which directly on the spot and with direct democracy formulated their concrete problems and ideological challenges. The movement led to major changes in the bargaining life and gave, among other things, the right to political meetings during working hours, without salary deductions.

Documentary | 29 min | Director: Carl Henrik Svenstedt and Stefania Svenstedt | 1969 | Language: Italienska | Subtitles: Swedish