Bamboo Stories

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

En tysk-bengalisk dokumentärfilm om arbetarna i bambuskogar och på flottar som leder stammarna till Dhaka. En grupp män i nordöstra Bangladesh står inför ett farligt uppdrag. De ska bemästra floden med en 70 meter lång flotta. Resan är 300 kilometer lång, alltid nedströms. Godset: 25 000 bambuträd. Männens väg börjar i de täta skogarna i Sylhet-regionen i nordöstra Bangladesh. Miljontals bambustammar fälls där och fraktas ner av arbetarna längs den farliga bergsforsen ner i dalen. Bambun når floden Kushiara genom hundratals av dessa kanaler. Där buntas stammarna ihop och en jätteflotte skapas. Sedan börjar den långa resan. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 96 min | Regi: Shaheen Dill-Riaz | 2019 | Språk: bengali | Undertexter: engelska

A German-Bengali documentary film about the workers in the bamboo forests and on the rafts that lead the tribes to Dhaka. A group of men in North-Eastern Bangladesh are facing a dangerous mission. They are to conquer the river, with a 70 meter long raft. The journey is 300 kilometers long, always downstream. The freight: 25 000 bamboo trees. The men’s path begins in the dense forests of the Sylhet region in North-Eastern Bangladesh. Millions of bamboo trunks are hacked down there and transported by the workers along the dangerous mountain-stream into the valley. The bamboos reach the Kushiara River through hundreds of these channels. Here, the trunks are bundled – a giant raft arises. Then the long journey begins. Please email [email protected] for password to see the film.

Documentary | 96 min | Director: Shaheen Dill-Riaz | 2019 | Language: Bengali | Subtitles: English