Belarus: “Imorgon ska inte förbli som idag” // Belarus: “Tomorrow Should Not be the Same as Today”

Välkommen till ett samtal med Problem Collective (Minsk) om villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk under upproret i Belarus.
Problem Collective och Michele Masucci kommer att diskutera den nuvarande situationen kring upproren i Belarus som startade i början av augusti i år. Upproren utlöstes av det manipulerade presidentvalet och det omåttliga polisvåld mot fredliga demonstranter i Minsk och andra städer i Belarus. Denna rörelse har inkluderat olika former av protester ledd av flera grupper, såsom arbetare, studenter, konstnärer, läkare, pensionärer, lärare och andra. Genom självorganiserade och ledarlösa protester med samlingar på gårdar, solidaritetskedjor, interventioner i det offentliga rummet, arbetarblockader, strejker och kvinnomarcher, har rörelsen kulminerat i massiva veckovisa demonstrationer med fler än 100 000 deltagare.

Samtalet kommer att förstärka röster från kulturfältet och aktivister genom en diskussion om solidaritet, självorganisering och olika former och tidsligheter för motstånd. Strejker, kvinnors roll i rörelsen och villkoren för kulturproduktion kommer särskilt stå i centrum för diskussionen. Hur kan solidaritet bibehålla protesternas kraft och omvandla det politiska och sociala i en sådan repressiv miljö som Belarus idag?

Samtalet var det tredje i en serie denna höst på ABF Stockholm inom ramen för Mint och utställningen En omsorgsfull strejk* som öppnar den 3 december, 2020. Detta program arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet sändes 15 oktober 18-20 av ABF och Mint. En inspelning finns tillgänglig på Mints hemsida (www.m-i-n-t.se) och ABF Stockholm och genom Radio Cyklopen och Radio Noden.

Längd: 120 min
Språk: engelska
Arrangör: konstinitiativet Mint
Deltagare: Olia Sosnovskaya (konstnär och forskare, medlem i Problem Collective), Anna Bredava (LGBTQ+ aktivist, organisatör av DOTYK Queer festival), Andrei Karpeka (aktivist, medgrundare av Minsk Urban Platform), Nicolai Spesivtsev (konstnär och datavetare, medlem i eeefff group och Work Hard Play Hard arbetsgrupp)
Organiserat av Michele Masucci och Aleksei Borisionok (Problem Collective) Problem Collective är en konstnärlig researchgrupp, grundad i Minsk 2016 av Aleksei Borisionok, Uladzimir Hramovich, Olia Sosnovskaya och Alesia Zhitkevich.

*Precarias a la deriva, 2005

Welcome to a conversation about the condition for artistic production, solidarity and strike in the moment of the uprisings in Belarus with Problem Collective (Minsk) as part of the exhibition A Careful Strike*.

Problem Collective and Michele Masucci will discuss the current state of the popular uprising in Belarus that started at the beginning of August this year. The uprising was triggered by the manipulated elections and the excessive police and state violence in response to massive peaceful protests in Minsk and other cities of Belarus. This movement has included diverse forms of protest led by different social and professional groups, such as workers, students, artists, doctors, senior citizens, teachers and others. Through self-organised and leaderless protests including gatherings in yards, solidarity chains, interventions in the public space, workers’ lockdowns, strikes and women’s marches, the movement culminated in massive weekly demonstration with more than 100.000 participants.

The conversation will amplify voices from the field of art, culture and LGBTQ+ activism through a discussion on solidarity and self-organisation and the different forms and temporalities of protest. Strikes, the role of women in the movement and conditions of cultural production will be discussed in particular. In such a repressive environment, how can solidarity maintain the protest and transform the political and social realm?
The talk was the third in a series this fall at ABF Stockholm within the framework of Mint and the exhibition A Careful Strike* that opens on December 3, 2020. This program is arranged in collaboration with ABF Stockholm.

Duration: 120 min
Language: English
Organiser: art initiative Mint
Participants: Olia Sosnovskaya (artist and researcher, member of the Problem Collective), Anna Bredava (LGBTQ+ activist, organiser of DOTYK Queer festival), Andrei Karpeka (activist, co-founder of Minsk Urban Platform), Nicolai Spesivtsev (artist and computer scientist, member of eeefff group and Work Hard Play Hard working group)
Organised by Michele Masucci and Aleksei Borisionok (Problem Collective)
The program was broadcasted October 15 18-20 by ABF and Mint. A recording is available on Mints webpage (www.m-i-n-t.se), ABF Stockholm and through Radio Cyklopen and Radio Noden. 

*Precarias a la deriva, 2005