Workshop: Besegra apatin // Beating Apathy

Gå med i Zoom-mötet // Join Zoom Meeting

LÄNK TILL LIVE WORKSHOP // LINK TO LIVE WORKSHOP

Mötes-ID // Meeting ID: 829 3377 7442

Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera, and nå resultat.

Längd: 120 min
Språk:
Engelska // Simultantolkning till svenska
Deltagare:
Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organising tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Duration: 120 min
Language: English // Simultaneous translation to Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes.