Bleed Out

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Efter en rutinmässig höftbytesoperation hamnar Stephens mor i koma med permanent hjärnskada. Det börjar som en videodagbok men blir en medborgares utredning om framtiden för amerikansk sjukvård. Med hjälp av undercover-bilder, vittnesmål från domstolen och bilder i Cinema varieté- stil över flera år, samt intervjuer med människor på alla sidor av historien, går filmen djupt in i ett bristfälligt sjukvårdssystem.

Dokumentär | 88 min | Regi: Stephen Burrows | 2018 | Språk: engelska | Undertexter: inga

A routine partial hip replacement operation leaves his mother in a coma with permanent brain damage. What starts as a son’s video diary becomes a citizen’s investigation of the future of American health care. Using undercover footage, court testimony, verity scenes shot over several years and interviews with people on all sides of the story, the film goes deep inside a flawed healthcare system.

Documentary | 88 min | Director: Stephen Burrows | 2018 | Language: engelska | Subtitles: none