Demokratiskt ägande och en Grön ny giv // Democratic Ownership and a Green New Deal

I det här samtalet utforskar Mathew Lawrence, chef på den brittiska tankesmedjan Common Wealth (gemensamt välstånd), hur gemensamt ägande – från det allmänna till företagen – måste vara grundläggande i en grön omställning, och hur det kan göras.

Behovet av en grön omställning har aldrig varit större. Mathew utforskar varför social rättvisa och klimaträttvisa måste gå hand i hand, och varför en “grön business as usual” är fel eller rent av en omöjlig väg framåt, när världen diskuterar hur man bäst uppnår en grön återhämtning från Covid-19.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Deltagare: Mathew Lawrence, chef på den brittiska tankesmedjan Common Wealth. Intervjuare: Daniel Mathisen, frilansjournalist och skribent.

In this discussion Mathew Lawrence, Director of the UK-based think tank Common Wealth, explores how democratic ownership – from the commons to the company – must be fundamental to a Green New Deal, and how it could be done.

The need for a green transformation has never been more urgent. Mathew explores why social justice and climate justice must go hand in hand, and why a “green business as usual” is wrong or even an impossible path to take as the world debates how best to secure a green recovery from Covid-19.

Duration: 60 min
Language: English
Participants: Mathew Lawrence, Director of the UK-based think tank Common Wealth. Interviewer: Daniel Mathisen, freelance journalist and writer.