Digital Festival

Här kommer vi snart publicera mer information om hur årets festival kommer att fungera. Den kommer att vara digital, men vi uppmanar alla som vill att samlas i små grupper och följa den tillsammans. Kom tillbaka för mer info.

Den 6-8 november smäller det!

We’ll soon publish more information here about how this year’s festival is gonna work. It will be digital, but we encourage everybody to gather in small groups and follow it together. Return here for more info.

The 6-8th of November are the big days!