Ditching the Fear

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Sedan 2008 har ovanliga saker hänt i norra Italien. Företag, den politiska klassen och media har använt den ekonomiska krisen för att undergräva arbetarnas rättigheter, och lyckats. På andra sidan har ett livligt och starkt motstånd bildats i den nedre delen av löneskalan. Av alla människor är det de med osäkra anställningar och till stor del migrerande arbetarna i logistiksektorn som genom solidaritet och effektiv organisering har lyckats övervinna sin isolering och förnedrande arbetsförhållanden. En kamp som inte bara har förändrat deras arbetsvillkor utan även påverkat hela deras liv. Filmen visas i samarbete med labournet.tv.

Dokumentär | 87 min | Regi: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Språk: italienska | Undertexter: engelska

Since 2008, unusual things have been happening in northern Italy. Companies, the political class and the media are using the onset of the economic crisis to further undermine workers’ rights. They have succeeded in this up until now. On the other side, a lively and strong resistance has been forming at the bottom end of the wage scale. Of all people, it is the non-permanent and largely migrant workers in the logistics sector who have, through solidarity and effective organising, been successful in overcoming their isolation and degrading working conditions. A struggle that hasn’t just changed their working conditions but has changed their whole lives. The film is screened in collaboration with labournet.tv.

Documentary | 87 min | Director: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Language: Italian | Subtitles: English