Facken och friheten i Belarus // The Unions and the Freedom in Belarus

Höstens omfattande, folkliga protester mot diktaturen i Belarus har väckt vrede och ett stort engagemang runt om i världen. Svenska fackförbund stöttar protesterna med tydliga krav och uttalanden. Sedan tidigare samarbetar facken med de fria, oberoende fackförbund som finns i landet, för demokrati, mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor. Framtiden är oviss och arbetstagarna i Belarus behöver tydliga bevis på vår solidaritet. Hur är läget i just nu, vad gör fack och civilsamhälle och när blir Belarus en demokrati med fria medier och yttrandefrihet?

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Arrangör: Union to Union, de svenska fackens bistånds- och solidaritetsorganisation
Medverkande: Lana Willebrand, verksamhetsutvecklare, Union to Union, och med rötter i Belarus. Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, specialiserad på yttrandefrihetslagstiftning och medierätt. Ansvarar för Journalistförbundets internationella arbete. Mats Svensson, internationell handläggare, IF Metall, med lång erfarenhet av globalt, fackligt utvecklingssamarbete. Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, och som följt utvecklingen i Belarus under många år. Moderator: Maja Aase, Union to Union.

This autumn’s extensive, popular protests against the dictatorship in Belarus have aroused anger and great commitment around the world. Swedish unions support the protests with clear demands and statements. The unions already work with the free, independent trade unions that exist in the country, for democracy, human rights and decent working conditions. The future is uncertain and the workers in Belarus need clear proof of our solidarity. What is the current situation, what are the unions and civil society doing and when will Belarus become a democracy with free media and freedom of expression?

Duration: 60 min
Language: Swedish
Organiser: Union to Union, the Swedish unions’ aid and solidarity organization
Participants: Lana Willebrand, business developer, Union to Union, and with roots in Belarus. Tove Carlén, lawyer, Journalistförbundet, specialised in freedom of expression legislation and media law. Responsible for the Swedish Journalists’ Association’s international work. Mats Svensson, international administrator, IF Metall, with extensive experience of global, trade union development cooperation. Martin Uggla, chairman of the Eastern Group for Democracy and Human Rights, who followed developments in Belarus for many years. Moderator: Maja Aase, Union to Union.