Arbetar filmfestivalen 2020 // Nordic Labour Film Festival 2020

Festivalhelgen är över men hela november fortsätter festivalen här online // The festival weekend is over but during the whole month of November the festival continues here online

Fredag // Friday

Kaféet // The Café

(Tyvärr är kaféet stängt // Sorry, the café is closed)

Infobord // Info tables:

Fackligt center för papperslösa // Union Centre for Undocumented Immigrants: 073 880 80 88

OBS: Lösenord krävs till många filmer. Maila [email protected] så får du alla lösenord i ett autosvar.
(Om autosvaret inte kommer direkt – vänta en stund eller kolla i skräpkorgen.) //
OBS: A password is needed for most films. Email [email protected] and you’ll get an auto-reply with all the passwords.
(If the auto-reply does not come directly – give it some time or check your trash bin.)

Lördag // Saturday

Kaféet // The Café

(Tyvärr är kaféet stängt // Sorry, the café is closed)

Infobord // Info tables:

Fackligt center för papperslösa // Union Centre for Undocumented Immigrants: 073 880 80 88

OBS: Lösenord krävs till många filmer. Maila [email protected] så får du alla lösenord i ett autosvar //
OBS: A password is needed for most films. Email [email protected] and you’ll get an auto-reply with all the passwords

9.00-10.00 – LIVE VIDEO LINK

KAFÉET // THE CAFÉ

(Tyvärr är kaféet stängt // Sorry, the café is closed)

Söndag // Sunday

Kaféet // The Café

(Tyvärr är kaféet stängt // Sorry, the café is closed)

Infobord // Info tables:

Fackligt center för papperslösa // Union Centre for Undocumented Immigrants: 073 880 80 88

OBS: Lösenord krävs till många filmer. Maila [email protected] så får du alla lösenord i ett autosvar //
OBS: A password is needed for most films. Email [email protected] and you’ll get an auto-reply with all the passwords

9.00-10.00 – LIVE VIDEO LINK

KAFÉET // THE CAFÉ

(Tyvärr är kaféet stängt // Sorry, the café is closed)

Tack för i år!* // Thanks for this year!*

*De flesta av filmerna och övrigt program är tillgängligt november ut //
*Most films and other program is available throughout November

Kontakt & Feedback // Contact & Feedback

[email protected]