Fritt fall eller möjlighet // Free fall or other options

Sänds live:
lördag 7 november, kl 12-13 CET

Live broadcast:
Saturday 7th of November, 12am-1pm CET

Filmaren Gunnar Lindholm har följt kulturarbetare under Coronapandemin och deras kamp för att överleva. Vi visar ett utdrag ur hans pågående filmprojekt, som följs av en diskussion med branschorganisationer och fackförbund. Kan ljuset som satts på kulturarbetares utmaningar under pandemin, vara en möjlighet som branschorganisationer och fackförbund kan dra nytta av för att skapa varaktiga förändringar.

Längd: 60 min
Språk: svenska
Deltagare: Elin Kamlert, Oberoende Filmares Förbund (OFF). Sami Bes, Musikerförbundet. Rita Saxmark, Sångerska, Artist, Logonom, Röstcoach, Reseledare och initiativtagare till Upprop för frilansare. Linnéa Sallay, Sångerska, Violinist, Auktoriserad Turistguide i Stockholm, Reseproducent, Arrangör och initiativtagare till Upprop för frilansare.

Filmmaker Gunnar Lindholm has followed cultural workers during the Corona pandemic and their struggle to survive. We show an excerpt from his ongoing film project, which is followed by a discussion with supply organisations and unions. Can the light that has been put on the challenges of cultural workers during the pandemic, be an opportunity that supply organisations and trade unions can take advantage of to create lasting change.

Duration: 60 min
Language: Swedish
Participants: Elin Kamlert, Independent Filmmakers Association (OFF). Sami Bes, Swedish Musicians’ Union. Rita Saxmark, Singer, Artist, Logonomist, Voice Coach, Tour Leader and initiator of Call for Freelancers. Linnéa Sallay, Singer, Violinist, Authorized Tourist Guide in Stockholm, Travel producer, Organiser and initiator of Call for Freelancers.

FIlm: Fritt fall – Del av livesändningen ovan // Part of the live broadcast above