Hackitat

Vilken roll spelade hackare efter kärnkraftsolyckan i Fukushima? Vad driver människor att lägga tid och kraft på att starta decentraliserade nätverk eller bryta mot lagen för att skapa ett rättvisare samhälle? Dokumentären utforskar hacking bortom datorskärmarna, där teknologi och aktivism möts och skildrar olika hackerprojekt och systemhack, från Japan, Kuba, ockuperade Västsahara, Belgien och Sverige. Mellan de olika kapitlen berättar hackare om etiken bakom. Samtalen speglas mot texter av den politiska tänkaren och aktivisten Emma Goldman. Filmad under ett decennium ger dokumentären en unik inblick i den globala politiska hackerrörelsen.

Dokumentär | 70 min | Produktionsgrupp: Alex Veitch och Kristoffer Kronander | 2020 |Språk: engelska, arabiska, spanska, svenska | Undertexter: engelska

What did hackers’ do and what was their role after the nuclear accident in Fukushima? What compels some people to spend time and energy on building equipment to measure radiation, starting decentralised networks and even committing crimes to create a just society? This documentary takes a look at hacking beyond computer screens, in the place where technology and activists meet, and shows hacker projects and ’system hacking’ from Japan, Cuba, occupied Western Sahara, Belgium and Sweden. These chapters are intertwined with thought provoking interviews where hackers talk about what they do. The film mirrors hacker ethics with the writings of political theorist Emma Goldman. Filmed under a decade, it provides a unique insight into the global political hacker movement.

Documentary | 70 min | The production group: Alex Veitch and Kristoffer Kronander | 2020 | Language: English, Arabic, Spanish, Swedish | Subtitles: English