Invigning – förinspelat // Opening – pre-recorded

På den här sidan kan du tittade på de förinspelade delarna av invigningen var och en för sig //
At this page you can watch the pre-recorded parts of the opening one by one

Låt Black Lives Matter ta plats inom facken //
Time to make Black Lives Matter in our Unions

6 saker arbetarrörelsen kan göra på direkten.

Det här snacket följs av workshopen: Race and Labor – Let’s Talk About It
Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser.  Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik? Detta är en förkortad version av en workshop som skapar mycket samtal bland fackförbund i USA.

Längd: ca 40 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

6 things the labour movement can do now.

This talk is followed up with the workshop: Race and Labor – Let’s Talk About It
How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some strategies to confront it through our bargaining, organizing, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics? This is an abbreviated version of a workshop that’s sparking lots of conversation among unions in the U.S.

Duration: ca 40 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

Reclaim With Song // Reclaim With Song

Bröd och rosor (Bread and Roses)

People Have the Power

Reclaim With Song är en partipolitiskt obunden, men politisk, kör som sjunger låtar som ger kraft.

Längd: 10 min
Språk: Mix: Engelska + Svenska

Reclaim With Song is a non-partisan, political choir singing songs that give strength.

Length: 10 min
Language: Mix: English + Swedish

Solidarity

Solidarity visades under festivalhelgen – se trailern nedan //
Solidarity was shown during the festival weekend – watch the trailer below

Geo-blockerad till Sverige, men öppen i livesändning från festivalinvigningen.

Svartlistningen i den brittiska byggbranschen påverkade tusentals arbetare som fick beteckningen “bråkmakare” för att ha uttalat sig och i hemlighet förnekades anställning. Aktivister avslöjade alarmerande länkar mellan svartlistning på arbetsplatsen och dold övervakning. Filmen följer möten mellan aktivister och juridikstudenter, och visar styrkan i ett kollektiv som arbetar tillsammans för att hitta en väg till rättvisa. Efter filmen följer ett samtal.

Dokumentär | 76  min | Regi: Lucy Parker | 2019 | Språk: engelska | Undertexter: engelska, engelsk undertext för hörselskadade

Geo-blocked to Sweden, but open in live stream of festival opening.

Blacklisting in the UK construction industry impacted thousands of workers who were labelled ‘troublemakers’ for speaking out. They were secretively denied employment. Activists uncovered alarming links between workplace blacklisting and undercover policing. The film follows meetings between activists and law students, brought together for the film, revealing the determination of a community, working together, to find a route to justice. The film will be followed by a talk.

Documentary | 76 min | Director: Lucy Parker | 2019 | Language: engelska | Subtitles: English, Closed Captioning in English

Snack med Lucy Parker, regissör Solidarity //
Talk with Lucy Parker, director of Solidarity

Snack med John Bryan, svartlistad arbetare //
Talk with John Bryan, Blacklisted worker

Är aktivism inom facken ett problem? //
Is union activism troublemaking?

Filmen Solidarity avslöjar hur hemliga metoder, som svartlistning, har använts mot brittiska aktivister och fackföreningsmedlemmar inom byggnadsarbetarsektorn. Jonas Sjöberg från Byggnadsarbetarförbundet kommer att reflektera över filmen ur ett svenskt fackligt perspektiv.

Längd: 30 min
Språk: Svenska
Deltagare: Jonas Sjöberg, Byggnads Skåne

The film Solidarity reveals how secretive methods, like blacklisting, have been used against UK activists and trade unionists in the construction workers sector. Jonas Sjöberg from the Swedish Construction Workers’ Union will reflect upon the film from a Swedish trade union perspective.

Length: 20 min
Language: Swedish
Participants: Jonas Sjöberg, the Swedish Construction Workers’ Union