Kortfilmspaket Internationellt // International Labour Shorts

Här har vi samlat internationella kortfilmer i ett block. //
Here we’ve gathered international short films in one block.

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

OJT – On the job training

En biträdande chef som väntat lång tid på sin befordran måste utbilda en ny anställd som visar sig vara en artificiell intelligens. Under utbildningen blir chefsbiträdet indragen i företagets mörka hemligheter. En Sci-Fi-kortfilm som utspelas i en framtid som är närmare än vi tror. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Kort spelfilm | 23 min | Regi: Su Jin Choi | 2017 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

An assistant manager whose promotion is long overdue has to train a new employee who—or rather, which—is in fact an artificial intelligence. Throughout the course, the assistant manager gets caught up in the dark secrets of the corporation. A brand new Sci-Fi short film set in the near—er than one thinks—future. Please email [email protected] for password to see the film.

Feature short | 23 min | Director: Su Jin Choi | 2017 | Language: Korean | Subtitles: English

A Place for Yeonsu

Yeonsu demonstrerar mot lönesänkningarna tillsammans med sina kollegor. Chefen ger henne ett förslag. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Kort spelfilm | 21 min | Regi: Sooyeon Park | 2018 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

Yeonsu demonstrates against the pay cuts with her colleagues. The boss gives her a suggestio. Please email [email protected] for password to see the film.

Feature short | 21 min | Director: Sooyeon Park | 2018 | Language: Korean | Subtitles: English

Capsule Coffee

Minjoo arbetar i HR avdelning 3 och hennes kontrakt håller på att löpa ut. Soo-ah får i uppdrag av chefen att se till så att Minjoo avslutar sin anställning innan kontraktet förnyas. Soo-ah slits mellan lojaliteten till chefen och en växande sympati för Minjoo. En film om hur arbetsmarknadens ökande anställningsotrygghet påverkar relationerna till människorna omkring oss.

Kort spelfilm | 34 min | Regi: Haeil Chung | 2018 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

Minjoo is working in department 3 in HR and her contract is almost running out. Soo-ah is told by the boss to make sure that Minjoo is out before her contract must be renewed. Soo-ah is torn between her loyalty to the Boss and a growing sympathy for Minjoo. A film about how worsening conditions of employment and job security affect our relationships to people around us.

Feature short | 34 min | Director: Haeil Chung | 2018 | Language: Korean | Subtitles: English

Us, Day and Night

Us, Day and Night visades under festivalhelgen //
Us, Day and Night was shown during the festival weekend

Ett ungt par som bor tillsammans, där Jiyoung arbetar under dagen och Woocheol arbetar på natten. Den enda tiden de kan dela är en timme mellan 7 och 8 på morgonen, när Woocheol kommer tillbaka från jobbet och Jiyoung förbereder sig för att gå till jobbet.

Kort spelfilm | 27 min | Regi: Kim So-hyung | 2020 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

As a young couple living together, Jiyoung works during the day and Woocheol works at night. The only time they can share is the one hour between 7 and 8 in the morning, when Woocheol comes back from work and Jiyoung is preparing to go to work.

Feature short | 27 min | Director: Kim So-hyung | 2020 | Language: Korean | Subtitles: English

One Day

One Day är en samling kortfilmer.

Om du vill följa schemat, titta på filmer tills programpunkten är över 17.10 CET eller 18 när nästa programpunkter börjar.

One Day is a collection of short films.

If you want to follow the schedule, watch films until the end of this block, 5.10pm CET or when the next blocks start at 6pm.

Dr Activist

We’re not trash

Chad’s Women March On

Power for the people

Solidarity across borders

Reina’s Dream

Flow

The Big Fish

Comrade Chepito

Higher Ground

Mama Chi

En serie filmer om arbetarkamper runtom i världen.
Filmerna är producerad av den globala fackliga federationen Public Services International och är en serie kortfilmer som försöker fånga en vanlig dag i de offentliga servicearbetarnas extraordinära liv. Som Younous, Reina och Georges.
Med över ett dussin arbetare på olika platser över hela världen, visar dessa filmer frontlinjens kamper mot privatisering, åtstramning och nyliberalism genom kampanjer för fackliga rättigheter, katastrofberedskap och tillgång till samhällstjänster av hög kvalitet.

Kortdokumentärer | 5-10 min | Regi: PSI (Public Service International) | Språk: olika | Undertexter: engelska

A series of films about workers struggles around the world.
‘One Day’is produced by the global Union federation Public Services International. It is a series of short films which attempt to capture an ordinary day in the extraordinary lives of public service workers, such as Younous, Reina and Georges.
Featuring over a dozen workers and spanning the globe, these films from the frontline feature struggles against privatisation, austerity and neoliberalism and campaigns for trade union rights, disaster preparedness and access to quality public services.

Short documentaries | 5-10 min | Director: PSI (Public Service International) | Language: different | Subtitles: English