Lärarna kollar lärarstrejken // Teachers watch the teachers’ strike

Vi har lyckats få en förhandsvisning av dokumentärfilmen When we fight till festivalen. Filmen ska först släppas nästa år men vi är väldigt glada att ni får se den redan nu. Dokumentären följer lärarstrejken i Los Angeles där vi får se organiserandet av lärare och facket innan strejken bryter ut, alla känslor och kämparglöd under strejken och vägen till vinsten.

Vi har bjudit in ett gäng lärare att titta på filmen och ha ett gemensamt snack. Vilka tankar får de? Hur ser situationen ut för lärare i Sverige? Vilken inspiration får de kring kampen i Los Angeles?

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Medverkande: Mirjana Westermark, folkhögskollärare. Emmy Andersson, högstadielärare. Björn Viberg, folkhögskollärare.

We have managed to get a preview of the documentary “When we fight” for the festival. The film will not be released until next year, but we are very happy that you’ll get to see it already. The documentary follows the teachers’ strike in Los Angeles where we get to see the organisation of teachers and the union before the strike breaks out, all the emotions and fighting spirit during the strike and the path to success.

We have invited a group of teachers to watch the film and have a joint chat. What thoughts do they get? What is the situation like for teachers in Sweden? What inspiration do they get around the fight in Los Angeles?

Duration: 60 min
Language: Swedish
Participants: Mirjana Westermark. Emmy Andersson. Björn Viberg.