Lärdomar från facklig gräsrotskamp // Lessons from the Rank and File

Anställda på Verizon Wireless (mobiloperatör) detaljhandel delar sina erfarenheter från att ha startat det första facket på Verizon Wireless i USA, av att förhandla, och till slut gå ut i strejk för att säkra ett första kontrakt.

Det här snacket följs av workshopen: Beating Apathy
Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera, and nå resultat.

Längd: 30 min
Språk: Engelska
Deltagare: Bianca Cunningham från den fackliga tidnings- och utbildningsgruppen Labor Notes

Verizon (mobile phone operator) Wireless retail worker shares experiences from forming the first Verizon Wireless retail union in the US to bargaining and eventually striking to secure a first contract.

This talk is followed up with the workshop: Beating Apathy
Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organizing tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Duration: 30 min
Language: English
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes