Från lönedumpning till slaveri // From wage dumping to slavery

Från Fackligt Center för Papperslösa berättas det om hur ”slaveriet växer på våra arbetsplatser. Exploateringen och utnyttjandet av människor på våra arbetsplatser är värre än någonsin. Från en urusel lön till ingen lön alls. Från lönedumpning till slaveri. En människohandel som blir allt råare och brutalare.” Vi har bjudit in våra fackliga samarbetspartners och andra fackförbund för ett samtal om hur vi tillsammans sätter ett stopp för exploateringen.

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Deltagare: Bengt Sandberg, ordförande Fackligt Center För Papperslösa. Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning.

From The Union Centre for Undocumented Immigrants come warnings that “the slavery is growing at our workplaces. The exploitation of people at our workplaces is worse than ever. From lousy pay to none at all. From wage dumping to slavery. Human trafficking is growing rawer and more brutal.” We have invited our partner unions and other unions to this talk about how we together can put an end to the exploitation.

Length: 60 min
Language: Swedish
Participants: Bengt Sandberg, Chairman of the Union Centre for Undocumented Immigrants. Jonas Sjöberg, Chairman of Byggnads Skåne. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning.