MASTER CLASS: Dokumentera en strejk // MASTER CLASS: Documenting a strike

När pedagogerna i Los Angeles röstade för att gå ut i strejk började filmskaparna Yael Bridge och Yoni Golijov dokumentera de fem månaderna av organisering som pågick bakom kulisserna där lärare, studenter och föräldrar stred för att försvara sina skolor. Hör filmskaparna berätta om arbetet bakom dokumentären When We Fight. Filmskaparna kommer ge en inblick i deras research, förproduktion, produktion, and efterproduktion, och hur filmen utvecklades under processen.

Längd: 45 min
Språk: Engelska
Deltagare: Yael Bridge och Yoni Golijov, regissörer/producenter av dokumentären When We Fight

When Los Angeles educators voted to go on strike, the filmmakers Yael Bridge and Yoni Golijov started to capture the five months of behind the scenes organizing by teachers, students, and parents as they fought to defend their schools. Hear about the work behind the documentary When We Fight. The filmmakers will provide insight into the research, pre-production, production, and post-production of the film, and how the film evolved during the filmmaking process.

Duration: 45 min
Language: English
Participants: Yael Bridge and Yoni Golijov, the directors/producers of the documentary When We Fight