Migrantarbetare under pandemin i Qatar // Migrant workers amidst the pandemic in Qatar

Miljontals migrantarbetare runt om i världen påverkas negativt av COVID-19-pandemin. I Quatar, med 2 miljoner migrantarbetare, är det en stor utmaning att skydda deras rättigheter. Medvetna om migrantarbetarnas sårbarhet, behövde Building and Wood Workers’ International (BWI) och deras partners kliva fram och vara kreativa för att ta itu med arbetarnas problem i den pågående COVID-19-pandemin.

Längd: ca 60 min
Språk: Engelska
Deltagare: Skyddade identiteter
Samarbete: Byggnads

Millions of migrant workers around the world are adversely affected by the COVID-19 Pandemic. In Qatar where 2 million workers are migrants, protecting their rights is a real challenge. Cognizant of the vulnerabilities of migrant workers, the Building and Wood Workers’ International (BWI) and its partners in Qatar have had to step up and be creative in addressing the issues of the workers amidst the COVID-19 pandemic.

Duration: about 60 min
Language: English
Participants: Non-disclosed identities
Cooperation: Byggnads