Festivalen 2020 // The Festival 2020

Arbetar Filmfestivalen 2020

Här kommer årets Arbetar Filmfestival ta form!

Grunden för festivalen är den solidaritet som vi senaste halvåret sett växa sig starkare. Arbetsplatser som pratat ihop sig, grannar som handlat till andra grannar och diskussioner kring hur vi ska förhålla oss till en instabil världsekonomi fortsätter.

Låt solidariteten växa och hitta nya former! Vi möts på Arbetar Filmfestivalen i november!

Nordic Labour Film Festival 2020

Here this years Nordic Labour Film Festival will take form.

The basis for the festival is the solidarity that we last six months have seen growing stronger. Workplaces that came together, neighbors who went shopping for other neighbors and discussions about how to deal with an unstable world economy continues.

Let solidarity grow and find new forms! We meet at Nordic Labour Film Festival in November!