RePresente – The Future is Ours

RePresente visades under festivalhelgen – se trailern nedan //
RePresente was shown during the festival weekend – watch the trailer below

En genomgång av de alternativ för ekonomiska och mänskliga relationer som de sociala rörelserna i Argentina för fram. Samt en undersökning av hur Internationella valutafonden och G20 gruppen har påverkat landet och regionen. Om hoppet om en bättre framtid, om de alternativ som genereras av rörelser som agerar genom feminismen, självstyrda och kooperativa ekonomier samt ekologiskt och kollektivt jordbruk.

Dokumentär | 60 min | Regi: Tina Wilke, Dario Farcy, Bettina Müller, Joana Splieth | 2020 | Språk: spanska | Undertexter: engelska

An examination of the alternatives for economic and human relations proposed by social movements in Argentina. As well as examining the influence of the International Monetary Fund and the G20 has had in the country and regions. At the same time, it talks about the hope for a better future, about alternatives generated by movements that act in the field of feminism, self-managed and cooperative economies as well as ecological and community-supported agriculture.

Documentary | 60 min | Director: Tina Wilke, Dario Farcy, Bettina Müller, Joana Splieth | 2020 | Language: Spanish | Subtitles: English