SAC: INFOBORD // INFO TABLE

Image

Sedan 1910 har SAC Syndikalisterna kämpat för arbetarnas gemensamma intressen. Kampen för bättre lön, semester, föreningsfrihet och arbetsplatsdemokrati förverkligas genom stridbara driftsektioner ute på arbetsplatserna.

Genom lokala samorganisationer (LS) som är självständiga fackföreningar organiserar vi arbetare oavsett yrke inom ett geografiskt område.

På vår hemsida finns mer information. Vill du veta var de lokala samorganisationerna finns, klicka här!

Information in several languages

The SAC has local organisations (LS) that are independent and gather workers, regardless of what kind of job you have, within a geographical area. Stockholms local of the SAC offers information about workers rights in fifteen different languages. Some of the information are available as videos.

Follow this link to see a list of videos about workers rights in several languages.

Bli medlem!

SAC organiserar alla yrkesgrupper. Alla som jobbar under samma chef är med i samma fack, oavsett yrkesroll. Detta för att maximera den kollektiva styrkan på arbetsplatsen och för att inte sätta olika yrkesgrupper emot varandra, då vi i grunden delar samma intressen.

För att bli medlem i LS av SAC ställs endast två krav.

1. Du får inte sitta på en chefsposition där du leder och fördelar någon annans arbete.

2. Du måste läsa och godkänna vår Principförklaring

För medlemskap fyller du i inträdesblanketten som du hittar här

Image

En strejkande fackförening

SAC var den första fackföreningen i Sverige att kalla sig feministisk. På internationella kvinnodagen, 8 mars, utlyser vi en feministisk strejk för att belysa en sexistisk arbetsmarknad men också övriga delar i samhället.

2019 utlyste vi även en politisk strejk i samband med den internationella klimatstrejken Earth Strike som organiserades av Fridays for future.

Här finns en video som belyser de senaste av SAC:s strejker.

Image

Spela in din chef

Inte sällan står ord mot ord i fråga om diskriminering och trakasserier. Allt för ofta lovar chefen vitt och brett men kommer till korta när det är dags att leverera.

Då är det bra att veta att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt.

Att spela in ett samtal som du själv är del av är inte olagligt.

Att inte tala om för chefen att du spelar in samtalet är inte ohövligt.

Läs mer!

Image

Hbtqi+ och inkludering

Det kan vara svårt att vara ensam hbtqi-person på en arbetsplats. Kanske finns en oro för att bli diskriminerad eller utsatt för mobbning.

Diskriminering kan vara sexuella trakasserier, att tvingas till stora risker i arbetsmiljön, att nekas befordran eller att få arbeta väldigt få timmar. Det kan också handla om att bli kallad för fel namn eller tvingas byta om i ett enskilt omklädningsrum.

Även om du själv inte är en hbtqi-person, arbeta för att alla ska känna sig inkluderade!

Om någon drar skämt som är homo, bi- eller transfobiska, skratta inte med! Om din arbetsplats säger sig ha ”högt i tak” kan det innebära att det skämtas på någon annans bekostnad.

Mer tips och information finns här!

Image