Workshop: Saltade videor // Salty videos

Gå med i Zoom-mötet // Join Zoom Meeting

LÄNK TILL LIVE WORKSHOP // LINK TO LIVE WORKSHOP

Varför göra filmer om arbetarkamp?
En workshop med labournet.tv om hur videoproduktion direkt kan stödja arbetares kamp och arbetsplatsorganisering. labournet.tv är ett litet kvinnokollektiv i Berlin som arbetar för att göra arbetares erfarenheter och kamp mer synlig. De har tio års erfarenhet av arbetarkamp inom videoproduktion. De har också samlat 800 videor om strejker och mobilisering på arbetsplatser från hela världen i sitt fritt tillgängliga onlinearkiv.

Längd: 90 min
Språk: Engelska
Anmälan: Ingen – öppen för alla

Why making films about workers struggles?
A workshop with labournet.tv about how to directly support workers’ struggles and workplace organisation with video productions. labournet.tv is a small womens’ collective in Berlin working to make the experiences and struggles of workers more visible. They have 10 years of experience of workers’ struggles in video production. They also collected 800 videos about strikes and workplace mobilizations from all over the world in their free online archive.

Length: 90 min
Language: English
Sign up: None – open for all