Saltorganisering // Salt organising

Att salta en arbetsplats är en gammal facklig organiseringsmetod som går ut på att ta ett jobb i syfte att organisera arbetsplatsen. Ofta sker detta, i alla fall inledningsvis, utan att företaget förstår vad som händer. Därför är saltorganisering en metod som lämpar sig väl för branscher med otrygga anställningar och särskilt aggressiva arbetsgivare där det inte går att vara öppen med sitt fackliga engagemang.

I det här samtalet pratar vi med Erik Forman, en erfaren saltorganisatör från USA. Erik var aktiv i den radikala fackföreningen IWW (Industrial Workers of the World), där han organiserade caféer och snabbmatsrestauranger. Kanske kan hans lärdomar vara användbara i Sverige, där ett hårdnande klimat på arbetsplatserna har aktualiserat ett behov av fackliga strategier som inte bara förlitar sig på MBL-förhandlingar och öppen medlemsvärvning.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Erik Forman från Industrial Workers of the World. Simon Hedelin är studieorganisatör på SAC Syndikalisterna

To salt a workplace is a well tried organizing method which means that someone takes a job with the specific intention of organizing that workplace. This is almost always done without the employer knowing about the effort. For that reason, salting is a method that is suitable when approaching particularly aggressive and union hostile companies.

In this discussion we will talk to Erik Forman, a seasoned salt organizer form the US. Erik was an active member of the radical union IWW (Industrial Workers of the World), where he organized cafes and fast food restaurants. Perhaps his experience can be useful in Sweden, where an increasingly aggressive attitude from employers highlight the need for union strategies that don’t rely only on the formal legal framework of bargaining and open membership recruiting.

Duration: 60 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participants: Erik Forman from Industrial Workers of the World. Simon Hedelin is an organizer and study coordinator with the SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden)