The World According to Amazon

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

En utforskning av Amazons affärsmodeller och praxis, från starten till idag.”Allt, just nu”. Genom att använda den digitala revolutionen för att styra konsumenter till ett kompulsivt betende av att direkt tillfredsställa sina behov, har Amazon byggt den största marknadsplatsen i mänsklighetens historia. Amazons “moln”-tjänst, kanske inte den mest kända delen av den kommersiella krigsmaskinen, är nu en oumbärlig del för att internet ska fungera. Jeff Bezos, den rikaste mannen i världen, hävdar att han har omdefinierat begrepp som handel och arbete. Och efter att ha erövrat jorden siktar han nu mot månen. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Dokoumentär | 78 min | Regi: Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 2019 | Språk: franska, engelska, danska | Undertexter: engelska

An exploration into Amazon’s business models and practices, from its inception to present day. “Everything, right now”. By riding the digital revolution and betting on compulsive buying and immediate needs, Amazon has built the largest supermarket in the history of mankind. Perhaps not the best known part of the commercial war machine, Amazon’s “cloud” is now essential today to the functioning of the Internet. Richest man in the world, Jeff Bezos claims to reform the concept of trade and labour. And after having conquered the Earth, he is now aiming for the Moon. Please email [email protected] for password to see the film.

Documentary | 78 min | Director: Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 2019 | Language: French, English, Danish | Subtitles: English