Union Leader

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Utlämnad åt sitt öde som arbetare i en ökänt skurkaktig kemifabrik, inser Jay att han inte bara måste hitta ett sätt att försörja sin familj utan också övervinna de djupa sociala och juridiska orättvisorna i systemet. En bollywoodfilm om facklig kamp.

Bollywood spelfilm | 106 min | Regi: Sanjay Patel | 2017 | Språk: hindi | Undertexter: engelska

Resigned to his fate as a worker in a notoriously villainous chemical plant, Jay realizes that he must not only find a way to support his family, but also overcome grave social and legal injustice in the system. A bollywood film about union fights.

Bollywood feature | 106 min | Director: Sanjay Patel | 2017 | Language: Hindi | Subtitles: English