Virus of silence: what health care workers are not allowed to talk about?

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Ett TV-reportage från A Pogovorit (Låt oss prata) där Irina Shikhman genomför exklusiva intervjuer med oväntade gäster. I det här rapportet får vi att följa brist på skyddsmaterial på ryska sjukhus under Corona-pandemin, när material skickades för att hjälpa bl a USA. Varför är fackföreningar är ett tabuämne för media. Varför får läkare inte acceptera humanitärt bistånd? Vad är sjukhusförvaltningarna rädda för? Hur tystas läkare? Vad anklagades fackföreningen, Alliance of Doctors för?

TV-reportage | 106 min | Regi: A Pogovorit | 2020 | Språk: ryska | Undertexter: engelska

A Newsreel from A Pogovorit (Let’s talk) where Irina Shikhman conducts exclusive interviews with unexpected guests. In this report we will follow supply shortages, due to supplies sent abroad, for Russian hospitals during the Corona Pandemic. Why are trade unions a taboo topic for the media. Why are doctors not allowed to accept humanitarian aid? What are the hospital administrations afraid of? How are doctors kept silent? What are the union, the Alliance of Doctors, accused of?

Newsreel | 106 min | Director: A Pogovorit | 2020 | Language: Russian | Subtitles: English