When We Fight (work in progress)

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Deras skolor är överfulla, underfinansierade och om några år kanske de inte existerar: den nya chefen för skolan i Los Angeles avslöjar sin plan för att privatisera de offentliga skolorna. Men då röstar 98% av L.A.-lärarna för att gå i strejk. Bevittna fem månader bakom kulisserna som anordnas av lärare, studenter och föräldrar när de träffas för att kämpa för allmän utbildning i LA. och varför de spelar roll. Nordic Labor Film Festival har möjlighet att visa ett pågående arbete med dokumentären. Den planerade lanseringen av filmen är 2021, så håll ett öga. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 50 min | Regi/producent: Yael Bridge & Yoni Golijov | Språk: engelska | Undertexter: inga

Their schools are overcrowded, underfunded, and in a few years, they may not exist. The new superintendent of the Los Angeles School District is unveiling his plan to privatise Public Schools. Then 98% of L.A. teachers voted to go on strike. Witness, five months of behind the scenes organizing by teachers, students, and parents as they come together to fight for public education in L.A. When ‘We Fight ‘goes behind the picket lines to show, in the banner year of teacher strikes, how strikes are organised, and why they matter. The Nordic Labour Film Festival gives the opportunity to show a ‘work in progress’ of this documentary. The planned release of the film is in 2021, so keep an eye out. Please email [email protected] for the password to see the film.

Documentary | 50 min | Director/Producer: Yael Bridge & Yoni Golijov | Languages: English | Subtitles: none

Extramaterial: Eftersnack // Extra material: Q&A