Arbetar Filmfestivalen // Nordic Labour Film Festival

Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA. //
Three days of FILM and TALKS that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

TACK FÖR FESTIVALEN OCH FORTSÄTT ORGANISERA TILLSAMMANS! // THANKS FOR THE FESTIVAL AND LET’S CONTINUE TO COLLABORATE AND ORGANISE!

Helt fantastiskt att så många har deltagit och tittat på filmer, samtal och workshops. Vi i festivalgruppen känner oss väldigt nöjda med att det gick att göra festivalen digital tillsammans med er! Stort tack!

Vi kommer fortsätta att hålla arrangemang under året, och ett år tills nästa festival går ju snabbt. Håll er uppdaterare här och på festivalens facebooksida.

//

It’s amazing that so many have participated and watched films, talks and workshops. We in the festival coordinating group feel very grateful that we could pull off a digital festival with all your support! Thanks to all of you!

We will continue to do stuff during the year, and next festival is just a year away. For updates follow us here and on the festival facebook page.