Festivalen 2023 // The Festival 2023

Arbetarfilmfestivalen 2023:

Välkommen till årets Arbetarfilmfestival!

När: 3-5 november

Var: Malmö

Platser:
Biograf Panora: Friisgatan 19D i Malmö
Stadsarkivet: ingång via Panora
ABF: Spånehusvägen 47

Biljetter:
Filmbiljett: 50kr
Festivalpass: 100kr
Snack: Gratis

Filmbiljetter och festivalpass kan köpas på Panora under festivalen. Vi kan ta emot kontanter och Swish.
Ett festivalpass ger dig möjlighet att se alla filmer under festivalen. Dock ska biljetter till de olika filmvisningarna hämtas ut innan visningen. Detta för att vi ska veta hur många besökare vi kan släppa in.

För mer info följ festivalen!

info@nlff.se
www.nlff.se

Nordic Labour Film Festival 2023:

Welcome to this years festival!

When: 3-5 November

Where: Malmö

Venues:
Cinema Panora: Friisgatan 19D i Malmö
Malmö City Archive: ingång via Panora
ABF: Spånehusvägen 47

Tickets:
Film Ticket: 50kr
Festival Pass: 100kr
Talks: Free

Film tickets and festival passes can be purchased at Panora during the festival. You can pay in cash or via Swish.
A festival pass allows you to watch all of the movies during the entire festival. However, tickets for each individual film screening have to be collected before the show. This is so that we know how many people we can let in.

For more info follow us!

info@nlff.se
www.nlff.se