Festivalen 2023 // The Festival 2023

Arbetarfilmfestivalen 2023:

Välkommen till årets Arbetarfilmfestival!

När: 3-5 november

Var: Malmö

Program

Lokaler:
Festivalen hålls på Biograf Panora (Friisgatan 19D), Malmö Stadsarkiv (Friisgatan 19C), ABF (Spånehusvägen 47), Pizzeria Rex (Nobelvägen 107) och Annelundsgården (Annelundsgatan 61) i Malmö.

Biljetter:
Filmbiljett: 50kr
Festivalpass: 100kr
Snack: Gratis
Workshop: Gratis

Filmbiljetter och festivalpass kan köpas på Panora under festivalen. Vi kan ta emot kontanter och Swish.
Ett festivalpass ger dig möjlighet att se alla filmer under festivalen. Dock ska biljetter till de olika filmvisningarna hämtas ut innan visningen. Detta för att vi ska veta hur många besökare vi kan släppa in.

För mer info följ festivalen!

info@nlff.se
www.nlff.se

Nordic Labour Film Festival 2023:

Welcome to this years festival!

When: 3-5 November

Where: Malmö

Program

Venues:
The festival will be held at Cinema Panora (Friisgatan 19D), Malmö Stadsarkiv (Friisgatan 19C), ABF (Spånehusvägen 47), Pizzeria Rex (Nobelvägen 107) and Annelundsgården (Annelundsgatan 61) in Malmö.

Tickets:
Film Ticket: 50kr
Festival Pass: 100kr
Talks: Free
Workshop: Free

Film tickets and festival passes can be purchased at Panora during the festival. You can pay in cash or via Swish.
A festival pass allows you to watch all of the movies during the entire festival. However, tickets for each individual film screening have to be collected before the show. This is so that we know how many people we can let in.

For more info follow us!

info@nlff.se
www.nlff.se