Festivalen 2021 // The Festival 2021

Välkommen till årets Arbetar Filmfestival //
Welcome to this year’s Nordic Labour Film Festival

I november är det dags för festival igen.
Vi ses på Folkets Bio Panora och ABF Malmö, online eller på en lokal träff. Vi kommer att erbjuda delar av programmet digitalt och kommer att ta fram programförslag för er som vill träffas lokalt där ni är för att se festivalen tillsammans.
Följ festivalen här på www.nlff.se

Låt solidariteten växa och hitta nya former! Vi möts på Arbetar Filmfestivalen 12-14 november!

Samarbetspartners 2021: Byggnads, IF Metall, GS Facket, Elektrikerna, SAC, Transport, Malmö Stad, ABF, Arbetarrörelsens kulturfond

In November, it’s time for a new festival.
See you at Cinema Panora and ABF Malmö, online or at a local meetup. We will offer parts of the program digitally and will produce program proposals for you who want to meet locally where you are to see the festival together.
Follow the festival here at www.nlff.se

Let solidarity grow and find new forms! We meet at Nordic Labour Film Festival 12-14 November!

Program 2021

Schema // Schedule