Kontakt // Contact

Arbetar Filmfestivalen startades 2017 av filmkollektivet RåFILM, Malmö i samarbete med ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Folkets Bio Panora, Filmcentrum Syd och Emmaus Björkå.

Kontakta oss på: info@nlff.se

Adress: RåFILM, Spånehusvägen 57B, 214 39 Malmö, Sverige

Festivalen drivs av filmkollektivet RåFILM med hjälp av många samarbeten.

Nordic Labor Film Festival was started in May 2017 by the film collective RåFILM, Malmö in collaboration with ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Folkets Bio Panora, Filmcentrum Syd and Emmaus Björkå.

Please contact us at: info@nlff.se

Address: RåFILM, Spånehusvägen 57B, 214 39 Malmö, Sweden

The festival is run by the film collective RåFILM in collaboration.