Festivalen 2019 // The Festival 2019

Festivalens arkiv med inspelningar // The festival archive of recordings

Festivalen 2019

Nedan finns länkar till schema och program för festivalen 2019, inklusive videor med snack:

Schemat

Filmprogram
Snackprogram
Aktiviteter & Workshops

Nlff affisch 2019

The festival 2019

Below are links to schedule and program for the 2019 festival, including videos of talks:

The Schedule

Film program
Talk program
Activities & Workshops