Festivalen 2019 // The Festival 2019

Ta en titt på programmet från festivalen 2019! Få en överblick med SCHEMAT, titta på vilka FILMER vi visat, vilka SAMTAL som hållits och alla ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER.

Have a look at the program from the festival 2019! Get an overview with the SCHEDULE, look at all the FILMS we screened, what TALKS happened and the ADDITIONAL PROGRAM.