Globala rörelsen // Global Movement

Arbetar Filmfestivalen (Nordic Labour Film Festival) följer med i den växande Globala Rörelsen av Arbetarfilmfestivaler världen över.

Nordic Labour Film Festival are joining the growing Global Movement of Labour Film Festivals throughout the world.

Under 2011 ägde den första konferensen med arrangörer av arbetsfilmfestivaler rum i Washington DC. Syftet var att försöka starta en världsomspännande filmfestivalsrörelse. Antalet arrangörer som deltog från hela världen var ett bevis på det växande intresset för filmområdet. Dessa konferenser har fortsatt sedan dess.

De festivaler som representerades vid konferensen hade olika nivåer av erfarenhet. Nya människor och nya evenemang som precis startat, liksom arrangörer av festivaler med en lång och rik historia. Där fanns länder med en stark rörelse av arbetarfilmfestivaler inklusive Sydafrika, Korea och Turkiet. Där fanns också projekt som löper över hela Nordamerika och Europa.

Allt detta illustrerar den växande rörelsen kring dessa typer av filmer. Det är intressant att notera att många arrangörer av arbetsfilmfestivaler har vuxit ur arbetarrörelsen, men det finns också de som navigerat genom filmindustrin.

Arbetarfilmfestivaler runt om i världen: https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals

In 2011 the first ever conference of labour film festival organisers took place in Washington DC. The purpose was to try to kick-start a worldwide labour film festival movement. The number of organisers attending from across the globe was a testament to the growing interest in this area of film. These conferences have continued ever since.

The festivals represented at the conference were at very differing levels of experience. New people and new events just getting started, as well as organizers of festivals with a long and rich history. There were countries with a strong labour film festival movement including South Africa, Korea and Turkey. There were also projects running across North America and Europe.

All this illustrates the growing movement around these types of films. It’s interesting to note that many labour film festival organisers have grown out of the labour movement, so were fledgling navigators through the film industry.

Labour Film Festivals around the globe: https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals

Barre, Vermont: Labor Film Night at the Socialist Labor Party Hall

Bilbao, Spain: LAN Festival audiovisual obrero

Bristol, South West England: Bristol Radical Film Festival

Buenos Aires, Argentina: Construir Cine Film Festival

Dublin, Ireland: Dublin Workers Film Festival

Dublin, Ireland: Progressive Film Club

Dundalk, MD: Epic Moments In U.S. Workers’ History

East Lansing, Michigan: MSU Film Studies Series on “Work/Place” 

Glasgow, Scotland: GMB Glasgow General Apex Branch Labor Films

Haifa, Israel: Haifa International Labor Film Festival

Homestead, Pennsylvania: Battle of Homestead Foundation Movie Program

Honolulu, Hawaii: LaborFest Hawaii

Istanbul, Ankara, Izmir: Turkey International Labor Film & Video Festival

Liverpool, England: North West Labour Film Festival 

London, UK: London Labour Film Festival

London, UK: London Socialist Film Co-op

Madrid, Spain: Muestra de Cine y Trabajo (Labor Film Program)

Malmö, Sweden: Nordic Labour Film Festival

Milan (Sesto San Giovanni), Italy: Labour Film Festival

Missoula, Montana: Montana Labor Film Festival

New South Wales, Australia: Australian International Labour Film Festival

New York City, New York: Labor Goes To The Movies

New York City, New York: Workers Unite! Film Festival

Philadelphia, Pennsylvania: Americans in Struggle

Pioneer Valley, MA: Pioneer Valley Labor Film Festival

Rochester, New York: Rochester Labor Film Series

San Diego, California: May Day Workers Film Festival

San Francisco, California: LaborFest International Working Class Film and Video Festival

Santa Cruz, Monterey & Santa Clara, California: Reel Work May Day Labor Film Festival:

Santa Fe, New Mexico: New Mexico Labor Film Festival

Sao Paolo, Brazil: Brazilian International Labour Film Festival

Seattle, WA: MayWorks

Taipei, Taiwan: Taiwan International Labor Film Festival

Tolpuddle, UK: Tolpuddle Radical Film Festival

Washington, DC: DC Labor FilmFest