Inbjudan 2023 // Invitation 2023

ARBETARFILMFESTIVALEN 3-5 NOVEMBER – Årets mest stärkande och festligaste plats för organisering!

Nordic Labour Film Festival 3-5 November – This years most empowering and festive place for organising!

Helgen 3-5 november slår vi upp dörrarna till Arbetarfilmfestivalen // Nordic Labour Film Festival 2023! Bli stärkt av berättelser om hur folk kommer tillsammans på sina jobb, på gatorna och i sina hus. Fira tillsammans när vi får höra om hur deras engagemang leder till gemenskap och vinster för oss alla. Helt enkelt tre dagar av FILMER, SAMTAL och WORKSHOPs som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och vilja ORGANISERA. 

The weekend 3-5 of November the doors to Nordic Labour Film Festival // Arbetarfilmfestivalen 2023 open. Feel strength from hearing stories of people coming together at their jobs, on the streets and in their houses. Celebrate together when we hear how their engagemant leads to community and victories for us all. All in all three days of FILMS, TALKS and WORKSHOPs that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

Hör om hur Förskoleupproret hoppade upp på scenen under kommunens studiedag och deras 10 år långa fight för en hållbar förskola med likvärdig kvalitet, tågpersonalen som fick nog, gig-arbetare som organiserar sig i fack och kooperativ, kampen mot dubbel hyreshöjning i Malmö, sjukhusstrejker i Berlin, träffa fackförbund och hitta sätt att bli aktiv på ditt jobb, områdesorganisering i Spanien, kampen för queer kärlek under en fiskfabriksstrejk, migranter som slåss för likvärdiga arbetsförhållanden, klimataktivister som hittar konkreta nya vägar, hur facken och klimatrörelsen kan samarbeta genom gröna skyddsombud, filmarbetarträffar, stadsvandringar, rollspel om framtiden, skolpersonal med elever och föräldrar som kämpar mot nedskärningar, avsluta dagarna tillsammans på Arbetarbaren och hittar nya personer att aktivera dig med, och barnaktiviteter – så att du kan fira höstlovet på festivalen! 

Hear how Förskoleupproret took the stage during the in-service training day of the municipality and their 10 year long fight for a sustainable pre-school with equal quality, train crew that had enough, gig workers that organised in unions and co-ops, the fight against dual rent increase in Malmö, hospital strikes in Berlin, meet unions and find ways to get active at your job, communityorganising in Spain, the struggle for queer love during a fish factory strike, migrants fighting for equal terms at work, climate activists finding new concrete ways, how unions and climate movements can cooperate through green safety officers, film worker meetups, city walks, roleplay about the future, educators together with students and parents fighting austeritie measures, finish the festival days at the Worker’s Bar (Arbetarbaren) and find new people to get active together with, and activities for children – so that you can celebrate the autumn break at the festival!

Vi är många som känner att det mesta går åt fel håll. Vi möts av brant ökande boende- och matkostnader. Våra löner står still och räcker till mindre fast det är storföretagens ökande vinster som är största orsaken till inflationen. Politikernas “satsningar” på skola och vård är inget annat än massiva nedskärningar. Vettiga klimatåtgärder lyser med sin frånvaro.

Men runt om oss händer det massor som vi aldrig får höra talas om och på festivalen har vi samlat ihop fackförbund, grupper, aktivister, hyresorganiserare som konkret berättar om vad de gör för att inspirera oss och visa möjliga vägar framåt.

Planera redan nu in en helg tillsammans i Malmö! 

Kolla in infon om festivalen här.

Hela programmet släpps en månad innan festivalen (söndagen den 8e september).

We are many that feel that most things go in the wrong direction. We face increased costs of housing and food. Our salaries wont rise and are enough for less, even though it’s the increased profits of big corporations that is the main reason for inflation. The so called ”investments” by politicians in schools and healthcare are in reality nothing but cuts.Sensible climate measures are conspicuous by their absence.

But around us there are things happening that we don’t get to hear about, so at the festival we’ve gathered unions, groups, activists, house organisers who in a concrete way talk about what they do, to inspire us and show possible ways forward.

Make sure to plan this weekend together in Malmö.

Check out more info about the festival here.

The whole program will be released a month before the festival (Sunday the 8th of September).