SPÅR: Radikal Film 2019// TRACK: Radical Film 2019

RADIKAL FILM är ett programspår som innehåller programpunkter riktade till filmare. Här hittar du master class’s, workshops, work-in-progress, föreläsningar och diskussioner om film och för filmare. Vi började med dessa programpunkter 2019 och fortsätter att varje år utveckla dem. Vår ambition är att stötta och organisera filmare. Samarbetspartners är Radical Film Network och det internationella nätverket för arbetarfilmfestivaler, Labour Film Festival network. Kanske kan vi i framtiden även starta en filmfond för arbetarfilm, en genre där vi inkluderar filmer om arbetarkamp, levnadsvillkor globalt och andra kamper för ett inkluderande samhälle.

RADICAL FILM is a program track that contains program events aimed at filmmakers. Here you will find master classes, workshops, work-in-progress, lectures and discussions about film and for filmmakers. We started with these program events in 2019 and continue to develop them every year. Our ambition is to support and organise filmmakers. Partners are the Radical Film Network and the international network for labour film festivals, the Labor Film Festival network. Maybe in the future we can also start a film fund for labour film, a genre where we include films about the workers’ struggle, living conditions globally and other struggles for an inclusive society.

https://vimeo.com/376807981
https://vimeo.com/377246928