Skolbiblioteket

Poddlista

Behind the News – Alex Caputo-Pearl and Jane McAlevey on the LA teachers strike
Precis när strejken i Los Angeles har vunnits.
Podden: https://blubrry.com/jacobin/41245246/behind-the-news-alex-caputo-pearl-and-jane-mcalevey-on-the-la-teachers-strike/

The Vast Majority – ”Red State Revolt” with Eric Blanc
Hur lärarstrejkerna gick till i de republikanska delstaterna. (Del 1).
Podden: https://blubrry.com/jacobin/44476418/the-vast-majority-red-state-revolt-with-eric-blanc/

The Vast Majority – ”The Militant Minority” with Eric Blanc
Hur lärarstrejkerna gick till i de republikanska delstaterna. (Del 2).
Podden: https://blubrry.com/jacobin/44636023/the-vast-majority-the-militant-minority-with-eric-blanc/

The Dig – Strike! with Jane McAlevey
Organisering och hur fackets roll är att säga till att medlemmarna är redo att strejka.
Podden: https://www.thedigradio.com/podcast/strike-with-jane-mcalevey/

Labor Notes – Social Justice Unionism
Pratar om vikten av att koppla ihop facken med sociala rörelser. Börjar i Los Angeles lärarstrejken men tittar på frågan hur ett historiskt amerikanskt perspektiv. Fokus på denna delen är när facken kämpat tillsammans med medborgarrättsrörelsen. (inte super bra ljud).
Podden: https://soundcloud.com/labornotes/social-justice-unionism

The Dig – LA Teachers Strike with Sarah Jaffe
Pratar om lärarstrejken i Los Angeles.
Podden: https://www.thedigradio.com/podcast/la-teachers-strike-with-sarah-jaffe/

Extra lyssning


Böcker

How to jumpstart your union
Hur hur lärarna i Chicago började organisera sig utanför facket, vinna vinster och senare ta över lärarfacket.

Strike for America – Chicago Teachers Against Austerity
Hur hur lärarna i Chicago började organisera sig utanför facket, vinna vinster och senare ta över lärarfacket.

Red State Revolt
Hur lärarstrejkerna gick till i de republikanska delstaterna.

No Shortcuts
Organiseringsbok

Secrets of a successful organizer
Organiseringsbok. Exempel från Chicago-lärarna (s. 44-45, 50-51, 58-59, 137, 138)

New Public Management
Sven Erik Lidman

EXTRA

Class Action: An Activist Teacher’s Handbook
Jacobin magazine and the Chicago Teachers Union’s CORE Caucus present a 118-page booklet on corporate education reform and the efforts to resist its agenda.
Länk: https://www.jacobinmag.com/2014/02/class-action-an-activist-teachers-handbook/
Hela boken digitalt i Issuu: https://issuu.com/jacobinmag/docs/ctu_booklet_final_web

Om man älskar frihet
Bok av Nina Björk kring valfrihet och frihet. Mycket som är kopplat till skolan.


Artiklar/BLOGGINLÄGG

Jacobin – Strike for America: The CTU and the Democrats.
How Chicago teachers took on neoliberal education reform.
Länk: https://www.jacobinmag.com/2012/12/ctu-and-dems

Labor Notes – Chicago Teachers Win Relief in Longer Day Battle, but War Not Over
Länk: https://labornotes.org/blogs/2012/07/chicago-teachers-win-relief-longer-day-battle-war-not-over

Frances Tuuloskorpi – Vad händer om man strejkar vilt?
Blogginlägg från arbetsplatsorganiseraren Frances Tuuloskorpi om så kallad vildstrejk. Detta inlägget kom när tågpersonalen på tågen i Skåne planerade en vildstrejk.
https://francesblogg.com/2020/12/30/vad-hander-om-man-strejkar-vilt/?fbclid=IwAR217loIcaf4rpYoXbIwMo8pzGO3Nsd08yQSrVGuTiMICBKsYR_zmRCNk-w

Jacobin – The Lessons of West Virginia
Om lärarstrejken i West Virginia.
https://www.jacobinmag.com/2018/03/west-virginia-wildcat-strike-militancy-peia

Jacobin – What the Teachers Won
Om lärarstrejken i West Virginia
https://www.jacobinmag.com/2018/03/west-virginia-teachers-strike-agreement-budget

Jacobin – Red Oklahoma
https://jacobinmag.com/2018/04/teachers-strikes-oklahoma-socialism-sanders-unions/

Jacobin – Betting on the Working Class
https://jacobinmag.com/2018/05/west-virginia-teachers-strikes-militant-minority-healthcare/

Jacobin – Arizona Versus the Privatizers
https://www.jacobinmag.com/2018/04/arizona-teachers-strike-charter-schools-privatization

Labor Notes – L.A. Teachers Run on a Bigger Vision
https://labornotes.org/2014/01/la-teachers-run-bigger-vision

The Forge – Introduction to Bargaining for the Common Good
https://forgeorganizing.org/article/introduction-bargaining-common-good

EXTRA

Jacobin – A Strategy to Win
A conversation with Eric Blanc / Jane McAlevey
https://jacobinmag.com/2018/04/teachers-strikes-rank-and-file-union-socialists

Dagens Arena – Tack för ingenting!
Röst efter Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet skrev på ett nytt kollektivavtal utan kamp.
https://www.dagensarena.se/essa/tack-for-ingenting/

Expressen – Dina barn möts av en skola i ständigt förfall
Debatt efter Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet skrev på ett nytt kollektivavtal utan kamp.
https://www.expressen.se/debatt/dina-barn-mots-av-en-skola-i-standigt-forfall/

Aftonbladet – Skolan måste klara de ungas oro för klimatet
Debatt artikel i med aktivia i grupperna Våra barns klimat, Parents for future, Fridays for future, Fältbiologerna, PUSH Sverige
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/x30ygn/skolan-maste-klara-de-ungas-oro-for-klimatet

Skolverket – Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?
En rapport från Skolverket redan från 2009 där de har kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola.
https://www.skolverket.se/publikationsserier/kunskapsoversikter/2009/vad-paverkar-resultaten-i-svensk-grundskola-kunskapsoversikt-om-betydelsen-av-olika-faktorer.?id=2260