SCHEMA 2019 // SCHEDULE 2019

FREDAG 8 NOVEMBER

FRIDAY NOVEMBER 8

19.00-20.00 Panora foajé
FESTIVALEN INVIGS
SNACK Språk SVE/ENG | Simultantolkning SVE/ENG
Vi öppnar dörrarna och välkomnar med en presentation av programpunkterna, filmvisning, guidning av utställningar och en arbetarföreställning. 

20.00-21.30 Panora biosalong
FILM Språk ENG/ESP | Undertexter ENG
HANDEN SOM FÖDER

21.30 Panora och Rörelsernas Museum
ÖPPNING AV UTSTÄLLNINGAR
På Panora öppnas utställningen ‘På Riktigt’, ‘Women Making HERStory’ öppnas på Panora och på Rörelsernas Museum och det blir släpp av RADDOX första webtvavsnitt.

22.00-22.45 Panora lobby 
FÖRESTÄLLNING Språk SVE
EN KROGKNEGARES SÅNGER 

22.45-01.00 Panora foajé
EFTERHÄNG

19.00-20.00 Panora lobby 
OPENING OF THE FESTIVAL 
TALK Language SVE/ENG | Simultaneous interpretation SVE/ENG
We open the doors and welcome you with a presentation of our programmed events, film screenings, a tour of the exhibitions and a workers performance.

20.00-21.30 Panora cinema 
FILM Language ENG/ESP | Subtitles ENG
THE HAND THAT FEEDS

21.30 Panora and The Museum of Movements
OPENING OF THE EXHIBITIONS
At Panora the exhibition ’On Real’ opens, ’Women Making HERStory’ opens at Panora and at the Museum of Movements and RADDOX’s first web tv episode will be released.

22.00-22.45 Panora lobby 
SHOW Language SVE
SONGS OF A BAR WORKER

22.45-01.00 Panora lobby 
AFTER PARTY

LÖRDAG 9 NOVEMBER

SATURDAY NOVEMBER 9

9.30-12.00 ABF 
WORKSHOP Språk ENG
VAD ÄR RADIKAL FILM?

11.30-17.00 Rörelsernas museum
UTSTÄLLNING Språk SVE/ENG
WOMEN MAKING HERSTORY

12.00-13.40 Panora biosalong
FILM Språk ENG | Undertexter SVE
PUSH
Språk SVE | Undertexter ENG
FÖRFILM: VÄGGEN

12.00-16.00 Panora nedervåning
BARNAKTIVITETER

13.30-14.45 ABF 
FILM Språk marathi | Undertexter ENG
SASHA (VÄVSTOLEN)

14.00-15.30 Panora biosalong
FILM Språk SVE | Undertexter INGA
MAJ 68 

Språk SVE | Undertexter ENG
FÖRFILM: BRÖD OCH RÄTTVISA 

14.00-15.00 Panora foajé 
SNACK Språk ENG | Simultantolkning SVE/ENG
ORGANISERA GIG EKONOMIN

15.00-17.30 ABF (NY LOKAL)
FILM Språk grekiska | Undertexter ENG
FRIHET GENOM FOTBOLL 

15.00 Mötesplats Panora nedervåning 
VANDRING: Outdoor Escape Games 

15.30-16.20 Panora foajé 
SNACK Språk SVE/danska
HISTORIER FRÅN BYGGBODEN 

16.00-17.45 Panora biosalong
FILM Språk ENG | Undertexter ENG
SLÅ NER ETABLISSEMANGET

16.30-17.45 Panora foajé
SNACK Språk SVE| Simultantolkning SVE/ENG/arabiska
DEN DELADE ARBETSMARKNADEN

18.00-19.30 Panora biosalong
FILM Språk ENG | Undertexter ENG/SVE
UNION TIME 

18.00-19.00 Panora foajé 
SNACK Språk ENG
MASTERCLASS 

19.30-20.45 Panora foajé 
SNACK Språk ENG | Simultantolkning SVE/ENG
LÄRARNA LEDER STREJKVÅGEN

21.00-22.10 Panora biosalong
FÖRESTÄLLNING Språk ENG
DECLARATION

22.10-22.30 Panora biosalong
SNACK Språk ENG
GLOBAL MIGRATION

22.30-01.00 Panora foajé 
EFTERHÄNG 

9.30-12.00 ABF 
WORKSHOP Language ENG
WHAT IS RADICAL FILM?

11.30-17.00 The Museum of Movements
EXHIBITION Language SVE/ENG
WOMEN MAKING HERSTORY

12.00-13.40 Panora cinema 
FILM Language ENG | Subtitles SVE
PUSH
Language SVE | Subtitles ENG
SHORT: THE WALL

12.00-16.00 Panora downstairs
CHILDREN’S ACTIVITIES

13.30-14.45 ABF 
FILM Language Marathi | Subtitles ENG
SASHA (THE LOOM) 

14.00-15.30 Panora cinema 
FILM Language SVE | Subtitles NONE
MAY 68

Language SVE | Subtitles ENG
SHORT: BREAD AND JUSTICE

14.00-15.00 Panora lobby 
TALK Language ENG | Simultaneous interpretation SVE/ENG
ORGANISING THE GIG ECONOMY

15.00-17.30 ABF (NEW VENUE)
FILM Language Greek | Subtitles ENG
FREEDOM THROUGH FOOTBALL

15.00 Starting point Panora downstairs
CITY WALK: Outdoor Escape Games

15.30-16.20 Panora lobby 
TALK Language SVE/Danish
STORIES FROM A PORTACABIN

16.00-17.45 Panora cinema 
FILM Language ENG | Subtitles ENG
KNOCK DOWN THE HOUSE 

16.30-17.45 Panora lobby 
TALK Language SVE| Simultaneous interpretation SVE/ENG/Arabic
THE DIVIDED LABOUR MARKET

18.00-19.30 Panora cinema 
FILM Language ENG | Subtitles ENG/SVE
UNION TIME 

18.00-19.00 Panora lobby 
TALK Language ENG
MASTERCLASS 

19.30-20.45 Panora lobby 
TALK Language ENG| Simultaneous interpretation SVE/ENG
US TEACHERS STRIKE WAVE

21.00-22.10 Panora cinema 
SHOW Language ENG
DECLARATION

22.10-22.30 Panora cinema 
TALK Language ENG
GLOBAL MIGRATION

22.30-01.00 Panora lobby 
AFTER PARTY

SÖNDAG 10 NOVEMBER

SUNDAY NOVEMBER 10

9.30-12.00 ABF 
WORKSHOP Språk ENG
VAD ÄR RADIKAL FILM?

10.30-12.30 & 12.30-15.00 Rörelsernas museum
SNACK | UTSTÄLLNING
WOMEN MAKING HERSTORY

13.30-15.15 Panora biosalong 
FILM Språk ENG/ESP | Undertexter ENG
NAE PASARAN 

13.30-14.20 Panora foajé
SNACK Språk ENG
DEN FEMTE VÅGEN – ARBETSMIGRATION I UKRAINA 

13.30-14.50 ABF 
WORKSHOP Språk ENG| Simultantolkning SVE/ENG
FOLKLIG ORGANISERING

14.30-15.20 Panora foajé 
SNACK Språk SVE
BOSTADSOJÄMLIKHET 

15.00 Mötesplats Panora nedervåning 
VANDRING: Outdoor Escape Games

15.30-17.40 Panora biosalong
FILM Språk franska | Undertexter ENG
I KRIG

15.30-16.30 Panora foajé
SNACK Språk SVE
VAD ÄR FACKENS FRAMTID?

17.00-18.00 Panora foajé
SNACK Språk SVE
BEHÖVER VI EN ARBETARRÖRELSENS FILMFOND?

18.30-19.30 Panora biosalong 
FILM Språk polska | Undertexter ENG
KVINNORNAS STREJK FORTSÄTTER 

18.30-19.20 Panora foajé 
SNACK Språk SVE
KVINNORS ORGANISERING

19.30-21.00 Panora foajé
SNACK Språk ENG
WOMEN’S STRIKE CONTINUES

20.00-21.30 Panora biosalong 
FILM Språk rumänska | Undertexter ENG
PLANETEN PETRILA

9.30-12.00 ABF 
WORKSHOP Language ENG
WHAT IS RADICAL FILM?

10.30-12.30 & 12.30-15.00 The Museum of Movements
TALK | EXHIBITION
WOMEN MAKING HERSTORY

13.30-15.15 Panora cinema 
FILM Language ENG/ESP | Subtitles ENG
NAE PASARAN

13.30-14.20 Panora lobby 
TALK Language ENG
THE FIFTH WAVE – LABOUR MIGRATION IN UKRAINE 

13.30-14.50 ABF 
WORKSHOP Language ENG| Simultaneous interpretation SVE/ENG
GRASSROOTS UNIONISM

14.30-15.20 Panora lobby 
TALK Language SVE
HOUSING INEQUALITY

15.00 Starting point Panora downstairs
CITY WALK: Outdoor Escape Games

15.30-17.40 Panora cinema 
FILM Language French | Subtitles ENG
AT WAR

15.30-16.30 Panora lobby 
TALK Language SVE
WHAT IS THE FUTURE OF THE UNIONS?

17.00-18.00 Panora lobby 
TALK Language SVE
DO WE NEED A LABOUR UNION FILM FUND?

18.30-19.30 Panora cinema 
FILM Language Polish | Subtitles ENG
THE WOMEN’S STRIKE CONTINUES

18.30-19.20 Panora lobby 
TALK Language SVE
WOMEN’S ORGANISING

19.30-21.00 Panora lobby 
TALK Language ENG
WOMEN’S STRIKE CONTINUES

20.00-21.30 Panora cinema 
FILM Language romanian | Subtitles ENG
PLANETA PETRILA

UNDER FESTIVALEN

DURING THE FESTIVAL

FÖRESTÄLLNING: Röst i biomörkret

PERFORMANCE: Voice in the dark

BOKA MÖTE: Fackligt Center För Papperslösa öppnar i Malmö

BOOK A MEETING: Trade Union Centre For Undocumented Migrants

UTSTÄLLNINGAR: PÅ RIKTIGT, Women Making HERStory och mycket mer.

EXHIBITIONS: PÅ RIKTIGT, Women Making HERStory and a lot more.