Arbetar Filmfestivalen 2020 // Nordic Labour Film Festival 2020

Festivalens arkiv med inspelningar // The festival archive of recordings

Festivalen 2020

Ta en titt på innehållet från festivalen 2020. Mycket av innehållet (framförallt samtal) finns kvar att se på än.

Snackprogram
Filmprogram
Aktiviteter & Workshops

Spår: Organisering
Spår: Radikal film
Schemat som PDF

affisch till NLFF Arbetarfilmfestivalen 2020

The Festival 2020

Have a look at the festival content from 2020. Much of the content (mainly the talks) is still available.

Talk program
Film program
Activities & Workshops

Track: Organising
Track: Radical film
The Schedule as PDF


Om festivalen

Grunden för festivalen är den solidaritet som vi senaste halvåret sett växa sig starkare. Arbetsplatser som pratat ihop sig, grannar som handlat till andra grannar och diskussioner kring hur vi ska förhålla oss till en instabil världsekonomi fortsätter.

About the festival

The basis for the festival is the solidarity that we last six months have seen growing stronger. Workplaces that came together, neighbors who went shopping for other neighbors and discussions about how to deal with an unstable world economy continues.