Arbetar Filmfestivalen 2020 // Nordic Labour Film Festival 2020

Datum är satt för
Arbetar Filmfestivalen 2020 !

Nu har vi spikat datumen 6-8 november för Arbetar Filmfestivalen 2020. Vi vet att det är tider när mycket är osäkert och många är oroliga. Grunden för festivalen är den solidaritet som vi nu ser växa starkare bakom rubiker om hamstrande. Arbetsplatser som pratar ihop sig, grannar som handlar till andra grannar och diskussioner kring hur vi ska förhålla oss till en instabil världsekonomi.

Låt solidariteten växa och hitta nya former! Så möts vi upp på Arbetar Filmfestivalen i november.

Dates are nailed for
Nordic Labour Film Festival 2020 !

We have now nailed the dates November 6-8 for Nordic Labour Film Festival 2020. We know these are times when much is uncertain and many are worried. The basis for the festival is the solidarity that we now see growing stronger behind the headlines about stockpiling. Workplaces that come other, neighbors who shop for other neighbors, and discussions about how to deal with an unstable world economy.

Let solidarity grow and find new forms! Then we meet up at Nordic Labour Film Festival in November.